De Glazen Linde

Huisartsenpraktijk
Home

Lindengracht 35
1716 DD Opmeer

Kantooruren: 0226 - 351215
Na kantooruren: 0229 - 297800

Huisartsen:
W.R.C. Klaassen
M.J.C. Stens- Geerlings

Geneesmiddelen mee op reis - Schengenverklaring

Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen, een schengenverklaring of een engelstalige medische verklaring. Hieronder is alle informatie terug te vinden over reizen met deze geneesmiddelen.

Indien u deze verklaring(en) door de huisarts laat invullen bedragen de kosten € 12,50 per gezin.

 

Voor welke geneesmiddelen heb ik een verklaring nodig?

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), ADHD-middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis. Hieronder vindt u de complete lijsten van middelen die onder de Opiumwet vallen:

Twijfelt u over de stofnaam in uw geneesmiddel, raadpleeg uw arts of apotheek. 

Schengenverklaring

Een Schengenverklaring is nodig om te reizen met geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen
binnen het Schengengebied.

Doorloop onderstaande stappen om een Schengenverklaring aan te vragen. Houd rekening met een maximale doorlooptijd tijdens de zomerperiode van vier weken.

 1. Open de schengenverklaring en vul onderdeel A,B en C  in.

 2. Laat uw (huis-)arts het geprinte formulier ondertekenen en een stempel zetten..

 3. Stuur uw aanvraag voor een Schengenverklaring naar CAK: U krijgt uw verklaring in maximaal vier weken retour. Neem deze verklaring mee op reis.

  • Per post:

   CAK

   Postbus 84015

   2508 AA DEN HAAG

  • Digitaal

   De snelste manier om uw verklaring op te sturen, is via formulier Schengenverklaring opsturen. Scan de ingevulde en ondertekende verklaring in en voeg deze als bijlage toe.

 Reizen buiten het Schengengebied

Engelstalige medische verklaring

In landen buiten het Schengengebied is een Engelstalige medische verklaring nodig die is opgemaakt en ondertekend door de voorschrijvend arts.

Wat is een Engelstalige medische verklaring?

In een medische verklaring verklaart de arts dat de patiënt geneesmiddelen met een opiumwetmiddel als bestanddeel gebruikt vanwege een bepaalde aandoening.

Deze verklaring wordt opgesteld door de arts in briefvorm en moet in het Engels geschreven te zijn.

Spoed

->SPOED (ma-vr) 08 - 17:00uur
Bel 0226-351215, toets 1

->SPOED Buiten kantooruren
Bel de Centrale Huisartsenpost in Hoorn 0229-297800.

->EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding e.d.) kunt u altijd direkt terecht. Bel van tevoren, de huisarts houdt dan rekening met uw komst.

->Noodsituatie of Ongeval
Bel 112.

Contactinformatie

Home
Huisartsenpraktijk
De Glazen Linde
Lindengracht 35
1716 DD Opmeer
Telefoon
Kantooruren: 0226 - 351215
Na kantooruren: 0229 - 297800