De Glazen Linde

Huisartsenpraktijk
Home

Lindengracht 35
1716 DD Opmeer

Kantooruren: 0226 - 351215
Na kantooruren: 0229 - 297800

Huisartsen:
W.R.C. Klaassen
M.J.C. Stens- Geerlings

Computersysteem

Gezien de ontwikkelingen in de geneeskunde wordt registratie van patiëntengegevens steeds meer geautomatiseerd. Daarom is ook deze praktijk overgegaan op een geautomatiseerde registratie. Vanwege een koppeling aan het computersysteem van apotheek West Friesland kunnen we zien welke medicijnen U op doktersrecept krijgt bij deze apotheek.


Om de privacy te beschermen zijn alle gebruikers van geautomatiseerde computersystemen verplicht te voldoen aan de WPR, dit is de Wet Persoonsregistratie. Het reglement ligt bij ons ter inzage.

Spoed

->SPOED (ma-vr) 08 - 17:00uur
Bel 0226-351215, toets 1

->SPOED Buiten kantooruren
Bel de Centrale Huisartsenpost in Hoorn 0229-297800.

->EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding e.d.) kunt u altijd direkt terecht. Bel van tevoren, de huisarts houdt dan rekening met uw komst.

->Noodsituatie of Ongeval
Bel 112.

Contactinformatie

Home
Huisartsenpraktijk
De Glazen Linde
Lindengracht 35
1716 DD Opmeer
Telefoon
Kantooruren: 0226 - 351215
Na kantooruren: 0229 - 297800