Goed voorbereid op vakantie

Goed voorbereid op vakantie

Gaat u binnenkort op vakantie? Zorg dat u weet wat u kunt doen om gezond te blijven.

Op Thuisarts.nl leest u wat u moet doen als u onderweg bijvoorbeeld last heeft van reisziekte. Hoe u verstandig kunt genieten van de zon of wat helpt bij reizigersdiarree. Of bekijk op de zomerpagina van Thuisarts voor meer tips en adviezen.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap

Schengenverklaring

Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen, een schengenverklaring of een engelstalige medische verklaring. Hieronder is alle informatie terug te vinden over reizen met deze geneesmiddelen.

Indien u deze verklaring(en) door de huisarts laat invullen bedragen de kosten € 12,50 per gezin.

Voor welke geneesmiddelen heb ik een verklaring nodig?

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), ADHD-middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis. Hieronder vindt u de complete lijsten van middelen die onder de Opiumwet vallen:

Twijfelt u over de stofnaam in uw geneesmiddel, raadpleeg uw arts of apotheek.

Schengenverklaring

Een Schengenverklaring is nodig om te reizen met geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen binnen het Schengengebied. Doorloop onderstaande stappen om een Schengenverklaring aan te vragen. Houd rekening met een maximale doorlooptijd tijdens de zomerperiode van vier weken.

  1. Open de schengenverklaring en vul onderdeel A,B en C in.
  2. Laat uw (huis-)arts het geprinte formulier ondertekenen en een stempel zetten..
  3. Stuur uw aanvraag voor een Schengenverklaring naar CAK: U krijgt uw verklaring in maximaal vier weken retour. Neem deze verklaring mee op reis.
    • Per post:
      • CAK Postbus 84015 2508 AA DEN HAAG
    • Digitaal:

Reizen buiten het Schengengebied

Engelstalige medische verklaring

In landen buiten het Schengengebied is een Engelstalige medische verklaring nodig die is opgemaakt en ondertekend door de voorschrijvend arts. Klik hier om de Engelstalige verklaring te openen.

Wat is een Engelstalige medische verklaring?

In een medische verklaring verklaart de arts dat de patiënt geneesmiddelen met een opiumwetmiddel als bestanddeel gebruikt vanwege een bepaalde aandoening. Deze verklaring wordt opgesteld door de arts in briefvorm en moet in het Engels geschreven te zijn.

Spoed

SPOED
Ma-vr, 08:00 - 17:00 uur
Bel 0226-351215, toets 1

SPOED
Buiten kantooruren
Bel de Centrale Huisartsenpost in Hoorn 0229-297800.

EHBO
Heeft u acute (wond)zorg nodig? Bel dan met de huisartsenpraktijk voor overleg, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

Noodsituatie of ongeval
Bel 112.

De Glazen Linde