Klachten of problemen

Klachten of problemen

Heeft u een probleem of klacht, praat erover met ons!

Wij vinden het als huisarts maar ook als doktersassistent en praktijkondersteuners belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een externe klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.

Klachtenfunctionarissen
Voor een klacht of probleem aangaande huisartsen (F. de Jong en M. Stens-Geerlings), assistentes en praktijkondersteuners kunt u contact opnemen met DOKh.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling

Voor een klacht of probleem aangaande de vaste waarnemend huisartsen (S. Belderok, D. van het Hekke en G-J van der Ploeg) kunt u contact opnemen met SKGE.

SKGE
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088-0229190
E-mail: info@skge.nl
Website: www.skge.nl

Geschilleninstantie
Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit afgevaardigden namens patiënten en uit afgevaardigden namens huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie
Kijkt u voor meer informatie op www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling of www.skge.nl.

Spoed

SPOED
Ma-vr, 08:00 - 17:00 uur
Bel 0226-351215, toets 1

SPOED
Buiten kantooruren
Bel de Centrale Huisartsenpost in Hoorn 0229-297800.

EHBO
Heeft u acute (wond)zorg nodig? Bel dan met de huisartsenpraktijk voor overleg, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

Noodsituatie of ongeval
Bel 112.

De Glazen Linde