Praktijktijden

Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00 uur tot 12:30 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Voor spoedgevallen zijn we telefonisch bereikbaar of kunt u op de baliebel drukken.
Tijdens de overige uren (17:00 - 08:00 uur en in het weekend of feestdagen) heeft een huisarts van de Centrale Huisartsenpost dienst; 0229 - 297800.

Bellen

Maak gebruik van de vaste opbeltijden:
  • 08.00-08.30 uur: telefonisch spreekuur huisarts (korte vragen en uitslagen)
  • 08.30-10.00 uur: afspraken maken voor spreekuur of visite
  • 13.30-14.00 uur: uitslagen urine's en uitkomsten van overleg met de huisarts
  • 14.00-15.00 uur: afspraak maken voor het spreekuur

Spoed

SPOED
Ma-vr, 08:00 - 17:00 uur
Bel 0226-351215, toets 1

SPOED
Buiten kantooruren
Bel de Centrale Huisartsenpost in Hoorn 0229-297800.

EHBO
Heeft u acute (wond)zorg nodig? Bel dan met de huisartsenpraktijk voor overleg, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

Noodsituatie of ongeval
Bel 112.

De Glazen Linde