Telefoonnummers

Telefoonnummers

Praktijknummer: 0226-351215
Als u de praktijk belt, krijgt u een bandje: wij maken gebruik van een keuze-menu.
  • Voor spoed, toets 1. U krijgt direct een medewerker aan de telefoon.
  • Herhaalrecepten, toets 2.
  • Assistente (afspraken maken, vragen e.d.), toets 3.
  • Telfonisch spreekuur van de huisarts (08:00 - 08:30),  toets 3.
U kunt direct het juiste nummer intoetsen, u hoeft dus niet het hele bandje af te luisteren.
Wees alstublieft kort, duidelijk en bondig aan de telefoon om het gesprek kort te houden, zodat de wachttijden aan de telefoon niet onnodig lang worden.

Vaste opbeltijden

  • 08.00-08.30 uur: telefonisch spreekuur huisarts, voor korte vragen en het opvragen van uitslagen.
  • 08.30-10.00 uur: afspraken maken voor spreekuur of visite.
  • 13.30-14.00 uur: telefonisch spreekuur (assistente).
  • 14.00-15.00 uur: afspraak maken voor het spreekuur.

Spoed

Voor spoedgevallen kunt u maandag t/m vrijdag tussen 08:00 - 17:00 uur de praktijk bellen: 0226-351215, toets 1 in het keuzemenu.
Buiten kantooruren kunt u bij spoedgevallen bellen met de Centrale Huisartsenpost in Hoorn via telefoonnummer: 0229-297800.

Faxnummer: 0226-357311

Spoed

SPOED
Ma-vr, 08:00 - 17:00 uur
Bel 0226-351215, toets 1

SPOED
Buiten kantooruren
Bel de Centrale Huisartsenpost in Hoorn 0229-297800.

EHBO
Heeft u acute (wond)zorg nodig? Bel dan met de huisartsenpraktijk voor overleg, dan kunnen we rekening houden met uw komst.

Noodsituatie of ongeval
Bel 112.

De Glazen Linde